Oнкология се занимава с диагностицирането, превенцията и лечението на тумори и ракови заболявания. Думата „onco“ – означава подутина  или тумор,  „logy“ – означава  учение.

Какво представлява ракът?

Всяка клетка в тялото има строго регулирана система, която контролира растежа, възпроизводството и евентуална смърт. Ракът започва, когато в част от тялото клетките започват да растът извън контрол. Има различни видове ракови заболявания, но всички започват след анормален растеж на клетките.

Днес милиони хора живеят с рак или са имали рак.

Онколозите диагностицират и оценяват агресивния характер на рака.

Въз основа на степента и етапа на развитие на заболяването, онколозите планират терапията, която е подходяща за съответният пациент. Това може да бъде операция, химиотерапия, лъчева терапия и други терапии.

ПЕТ скенер – PET/CT позитронно-емисионна томография) – Това е един от най-ефективните методи за образна диагностика днес, представлява съчетание на компютърна томография със сцинтиграфия и позволява ранно откриване на тумори по цялото тяло.

Интраоперативен MP 3 Tesla – с помощта на този уред се получават образи на оперативната зона по време на черепни операции. Чрез тази апаратура се открива къде трябва да се направи инвазивна интервенция. Процедурата значително намалява риска от това пациентът да бъде подложен на повторна операция.blank

Радиохирургия с Кибер нож – Cyber knife – представлява насочено високоенергийно лъчелечение на тумори и лезии в целия организъм, включително и в трудно достъпни области от тялото, с изключителна прецизност. Системата за облъчване е положена върху гъвкаво рамо, което осигурява достъп на 360 градуса до места в тялото, което досега беше непостижимо.

Трябва да се знае, че не всеки пациент е подходящ за този тип интервенция, а прецизното и навременно диагностициране е от особена важност.

TrueBeam – позволява борба с коварната болест   в следните области:

• бели дробове • простата • глава и шия • стомашно-чревен тракт • панкреас • жлъчка и жлъчни пътища • черен дроб • бъбреци и пикочен мехур • тестиси • щитовидна жлеза и още много други.

Работата с пациентите е много дълъг и отговорен процес, който засяга периода от самата операция през проследяването до пълното възстановяване.