През последните години трансплантацията се е превърнала в успешна световна практика. Съществуват обаче големи разлики между държавите при достъпа до подходяща трансплантация и в нивото на безопасност, качество, ефикасност на донорството и трансплантацията на човешки клетки, тъкани и органи.

Трансплантация на орган се налага, ако някой от вашите органи не изпълнява вече функцията си, като това може да се случи поради заболяване или нараняване.

При трансплантация на органи, лекарите премахват орган от друг човек и го поставят в тялото ви. Органът може да бъде от жив донор или донор, който е починал. Органите, които могат да бъдат трансплантирани, включват : транспланатция на Сърце, трансплантация на Бъбрек, трансплантация на Черен дроб, трансплантация на Бял дроб.

Често се чака дълго време за трансплантация. Отхвърляне се случва, когато имунната ви система атакува новия орган.

При костно – мозъчната трансплантация увреденият костен мозък се заменя със зрави стволови клетки.

Трансплантацията на стволови клетки се извършва при нарушена функция на костния мозък или при увреждане след химио или лъче терапия. Трансплантация на костен мозък се извършва  при следните заболявания:

  • Левкемия
  • Лимфоми
  • Апластични анемии
  • Множествен миелом

Видове костно-мозъчни трансплантации :

  • Автоложни – трансплантация на собствените стволови клетки
  • Алогенни – трансплантация на клетки, от друг човек ( трябва да има съвместимост с тези на болният.)
  • Сингенна – трансплантация на клетки  от еднояйчни близнаци

Взимането на стволови клетки се извършва от костният мозък на тазова кост или от периферната кръв. Извършва се със специална игла под обща анестезия, след като се аспирира костният мозък се пречиства и съхранява. В периферната кръв стволови клетки се мобилизират след стимулация с с фактори за увеличаване броя на клетките. Чрез процеса афереза се извличат стволовит клетки от кръвта, останалата кръв, обратно в тялото се връща.