Ортопедията се занимава с профилактика, диагностика и лечение на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат ( костите, ставите, мускулите и сухожилията ).

Основни дейности в областта на ортопедията:

 • Ендопротезиране на големи стави:
 • Тазобедрена става
 • Колянна става
 • Глезенна става
 • Раменна става
 • Лакътна ставаblank

Реконструктивна костно – ставна хирургия:

 • Остеотомии на различни нива при лечение на ставни заболявания и деформации
 • Корекции на вродени аномалии на опорно-двигателния апарат
 • Реконструктивна и пластична хирургия на опорно-двигателния апарат.
 • Възстановяване и корекции на следтравматични функционални и пластични дефекти на костите и меките тъкани
 • Лечение на нелекувани или неправилно лекувани увреди на опорно-двигателния апарат
 • Удължаване на крайници и части от скелета
 • Свободен тъканен трансфер в областта на опорно-двигателния апарат
 • Сухожилна и мускулна пластика
 • Свободна и несвободна кожна пластика в областта на опорно-двигателния апарат