Нефрологията е направление, което се занимава с диагностика и лечение на заболявания на бъбреците. Бъбреците са жизнено важни, чрез тях се филтрира кръвта на отпадъчни продукти и излишна вода.

Нефрология

Болестите, които попадат в обхвата на нефрологията:

 • Камъни в бъбреците и пикочния мехур
 • Инфекции на бъбреците
 • Ракови заболявания на бъбреците, пикочния мехур и уретрата
 • Полицистични бъбречни заболявания, при които в бъбреците се образуват големи кисти  – това е вродено и наследствено или генетично състояние
 • Бъбречна недостатъчност, която може да бъде внезапна, остра или продължителна или хронична
 • Нефротичен синдром и нефрит
 • Диализата и нейните дългосрочни усложнения – диализата включва хемодиализа, както и перитонеална диализа
 • Глумерулни нарушения, които засягат малките филтърни системи на бъбреците, наречени гломерулус
 • Тубулоинтерстициални заболявания, засягащи тубулите в бъбреците
 • Бъбречни съдови заболявания, засягащи кръвоносните съдове в бъбреците
 • Ефекти от заболявания като диабет и високо кръвно налягане върху бъбреците
 • Автоимунни заболявания, включващи автоимунен васкулит, лупус и др.
 • Хидронефроза