Кардиологията е отрасъл на вътрешната медицина, занимаващ се с изследването и лечението на нарушения на сърцето и кръвоносните съдове.

Кардиологът е специалист по диагностициране и лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система, а Сърдечният хирург извършва сърдечни операции.

Сърдечните заболявания се отнасят само за сърцето, докато сърдечно-съдовите заболявания засягат сърцето, кръвоносните съдове или и двете.

Най-често срещаната сърдечна операция при възрастните е Аорто-Коронарен Байпас  (CABG).blank

Други:

  • Комбинирани сърдечни операции;
  • Клапно протезиране (едно, дву, триклапно);
  • Корекция на вродени сърдечни малформации;
  • Отстраняване на сърдечен тумор;
  • Аорто-реконструктивни;
  • Ендоскопска имплантация на постоянен кардиостимулатор
  • Хирургично лечение на ритъмно-проводни нарушения;